Dagprogramma

Elk dier doet in ons pension mee aan een, in overleg met u, op maat afgestemd dagprogramma waarin afwisselend spelen, eten en rusten de belangrijkste elementen zijn. Wij beschikken daarvoor over één van de modernste en grootste accommodaties in Nederland met o.a. 12 speelweides.

Globaal ziet het programma er als volgt uit:

8:00

De honden gaan in tweetallen naar buiten (12 speelweides). Intussen worden de verblijven binnen gereinigd. Omdat wij de hoogste eisen stellen aan de hygiëne worden de hokken 2 x per dag schoongemaakt.

10:30

De honden gaan naar binnen en worden gevoerd. De buitenrennen en de speelweides worden gereinigd.

13:00

De honden gaan naar de buitenren, daar worden ze geborsteld en wordt hun vacht verzorgd.

17:00

De honden worden uitgelaten aan de riem naar de speelweides. Binnen worden de hokken schoongemaakt.

18:00

De honden krijgen eten.

19:00

Rustperiode

Wij laten uw hond alleen samen met andere honden spelen als wij ervan overtuigd zijn dat ze bij elkaar passen. Voor katten bestaat een afwijkend programma.

Bekijk onze tarieven