Vereisten

Inenting

Uw poes dient een wettelijke inenting te krijgen tegen kattenziekte en niesziekte. Deze entingen zijn een jaar geldig en mogen dus niet verlopen zijn. Het is raadzaam om deze entingen niet kort voor het verblijf in het pension te laten zetten, maar drie tot vier weken van tevoren.

Het entingbewijs moet tijdens het verblijf van uw poes op ons bedrijf aanwezig zijn. Hierin vinden wij zowel informatie van u als persoon, alsmede de gegevens van uw dier en uw dierenarts.

Bekijk onze tarieven

Makkelijk om te weten

Het is wenselijk dat u uw poes brengt en haalt in een reismand. Op ons bedrijf is een compleet assortiment diervoeders aanwezig, zodat eigen voeding niet meegebracht hoeft te worden. Dieetvoeding zit echter niet in ons assortiment. Mocht uw poes medicatie behoeven, voorzie de medicijnen dan van naam en dosering zodat wij deze op de juiste manier kunnen verstrekken.

Bekijk de voeding

Gezondheid van uw dier

Zijn er zaken met betrekking tot de gezondheid van uw poes die van belang zijn zoals krolsheid, dan verzoeken wij u dit aan ons te melden. Elk verblijf dient vooraf aangemeld te worden.

Reserveer een plekje